Trenametall

Tanca formada per: bastidor de passamans massissos. El disseny sempre combina passamans massissos, trenats i entrellaçats amb marc perimetral. La dimensió d'aquests pot combinar múltiples possibilitats. Demaneu el catàleg específic d'aquest producte.
Els muntants faran a la vegada de passamans massissos, i la seva fixació mitjançant cargols metàl·lics.
Acabat galvanitzat en calent i pintura en pols.
Ideal per a residències unifamiliars i plurifamiliar, li dóna un acabat i elegància al vostre habitatge.
Per les seves característiques, és una reixa molt pesada, per la qual cosa és molt important disposar d'una bona base.