Plemar

Tanca formada per: bastidor fabricat amb malla electrosoldada de 200x50 de llum i filferro galvanitzat de 5.00mm de diàmetre. Per oferir una millor rigidesa se li apliquen uns plecs longitudinals de reforç. En la part superior sobresurten 30mm els filferros verticals a mode de defensa.
Els pals que sustenten la reixa, principalment seran de tub galvanitzat de 60x40mm, podent-se usar també el quadrat de 60x60. Brides de fixació de PVC o metàl·liques i tap de plàstic superior. La separació entre pals és de 2.520mm, podent-se preparar amb major longitud per a encastament, o amb platines metàl·liques i tacs d'ancoratge.
Les mides estàndard són 1.00metres, 1.50 i 2.00 metres, podent-se fabricar  també en 60, 80, 1.20, 1.80 i 2.50 metres d'alçada.
Acabats en galvanitzat sendzimir, i galvanitzat MAS pintat al forn a més de 200 graus, en colors Blanc i Verd com a estàndard (Ral 9010 i 6005) podent-se realitzar en tots els colors de la carta de RAL.
Per la seva rigidesa i baix manteniment, és ideal per a residències, col·legis, piscines, recintes esportius i naus industrials.