Passamans

Tanca formada per: una base metàl·lica, amb els perfils soldats en la part superior, ja siguin amb major o menor inclinació. El disseny de la reixa es podrà executar amb múltiples possibilitats. Segons l'alçada de la reixa, caldrà realitzar un apuntalament longitudinal.
Acabat en ferro cru, sense tractament, se li pot afegir un zincat electrolític, galvanitzat en calent, o fins i tot la pintura en pols.
Ideal per a residències unifamiliars i plurifamiliar, li dóna un acabat i elegància al vostre habitatge.
Per les seves característiques, és una reixa molt pesada, per la qual cosa és molt important disposar d'una bona base.