Fusta

Tanca formada per: bastidor fabricat amb llistons de fusta. El disseny de la reixa es podrà executar amb múltiples possibilitats. En vertical o en horitzontal, la reixa pot ser més o menys tancada segons el gust del client.
Els pals que sustenten la reixa, principalment seran de fusta o perfils metàl·lics, depenent de dimensions i zona de fixació. L'acoblament mitjançant cargols zincats amb rosca i volanderes en el massís.
La fusta durà el tratacment autoclau per resistir les inclemències del temps.