Baranes

Las baranes que us podem oferir es poden combinar amb qualsevol dels apartats anteriors.
Així podem tenir una reixa perimetral de la parcel·la, amb una barana de la piscina o qualsevol altre accessori a conjunt.