Qualitat en Pintura al Forn

Pintat sobre galvanitzat en polièster TGIC curat a 200ºC.

Gruix, adherència i resistència a la corrosió segons UNE 48031 – 80, ISO 2409 y ISO 7253.

Un bon acabat de les vostres portes i tanques l'aconseguireu amb el pintat al forn. Cal tenir en compte que el galvanitzat no dóna porus al ferro, pel que un bon tractament, neteja i passivat del material, el protegirà del sol i el mantindrà amb l'aspecte del primer dia.

Català