Bruc

Les tanques de bruc nacional són de qualitat extra, espessor de 3cm i longitud per rotlle de tres metres. Format amb branca gruixida per donar consistència i el gruix de 3 cm per complir amb la seva funció d'ocultació.