Bardissa Artificial

Bardissa artificial decorativa de pèl fi, formada per entramat de filferro galvanitzat recobert de tires de plàstic de color verd, amb tractament a la protecció contra els rajos UVA i tractament ignífug.