Complements

 • Gespa Artificial
  Gespa de fibra sintètica, per a instal·lacions esportives i jardins. Resistent també als animals domèstics. La seva instal·lació, després d
 • Bruc
  Les tanques de bruc nacional són de qualitat extra, espessor de 3cm i longitud per rotlle de tres metres. Format amb branca gruixida per
 • Vímet
  Branques de vímet alineades longitudinalment. Permeten el pas de l'aire entre elles. Per millorar l'ocultació es col·locarà una doble capa
 • Bardissa Artificial
  Bardissa artificial decorativa de pèl fi, formada per entramat de filferro galvanitzat recobert de tires de plàstic de color verd, amb

Gespa artificial, Bruc natural qualitat extra, vímet o bambú, bardissa artificial.