Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB

Destinatari i condicions d'utilització del lloc web

El present avís legal regula l'ús del servei del lloc web d'Internet www.vallasvalles.com que Vallas Vallés, amb domicili social al c/Bruc, 168 - 08203 - Sabadell (Barcelona)  posa a disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització del lloc web www.vallasvalles.com comporta la plena acceptació de les presents condicions i criteris que consten permanentement exposats al web, sota la versió publicada i vigent en cada moment, pel que si no esteu d'acord amb el contingut del mateix haureu d'abstenir-vos de fer ús del lloc web www.vallasvalles.com.

 

Condicions d'utilització per a l'usuari

Les pàgines del lloc web www.vallasvalles.com poden ser visitades lliurement pels usuaris exceptuant aquelles que s'incloguin en àrees tancades o de subscripció.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Vallas Vallés, ofereix al lloc web www.vallasvalles.com i a no fer-los servir per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfico-ilegal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; provocar danys en los sistemes físics i lògics de Vallas Vallés, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats.

Vallas Vallés tan sols autoritza mencions als seus continguts en altres seus web, amb el tractament que aquestes considerin, sempre i quan no reprodueixin els continguts del lloc web www.vallasvalles.com. En el cas de disposar d'un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l'usuari ha de saber que està entrant a www.vallasvalles.com i ha de percebre en el seu navegador la seva adreça URL.

 

Propietat industrial i intelectual

La totalitat d'aquese web site: text, imatges, marques comercials, logotips, fitxers d'àudio i vídeo, botons, fitxers de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intelectual i Industrial.

Així mateix, i sense perjudici del citat anteriorment, el contingut d'aquest web site també té la consideració de programa d'ordinador i li és d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent sobre la matèria. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest web site i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de Vallas Vallés.

Els usuaris hauran d'abstenir-se d'obtenir i fins i tot intentar obtenir els continguts usant per a tal fi mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els mateixos.

 

Exclusió de responsabilitat

Vallas Vallés es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web www.vallasvalles.com, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos. L'Usuari reconeix i accepta que l'accés i ús del lloc web www.vallasvalles.com i dels continguts inclosos en el mateix té lloc lliurement i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Vallas Vallés no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc web www.vallasvalles.com ni es fa responsable de qualsevol dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació i de les matèries contingudes en el lloc web www.vallasvalles.com.